1.ONLINE Međunarodna konferencija o šumskim i poljoprivrednim požarima kao jednom od bitnih uzročnika klimatskih promjena

Рок за пријаву апстракта је истекао. Уколико сте раније послали апстракт, интегрални рад можете објавити након пријаве на систем (опција моји радови). Или контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
15.02.2014. 00:00

Рок за достављање радова
15.02.2014. 00:00

Рок за пријаву учешћа
15.02.2014. 00:00

Почетак конференције
28.04.2014. 00:00